Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2019

susano
21:57
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapengin pengin
susano
21:40
6670 3cd4 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamisieq misieq
susano
12:11
Człowiek, którego nikt nie dotyka przestaje istnieć.
— "Her" (2013)
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viaagp agp

June 05 2019

susano
14:37
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
susano
14:35
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaxannabelle xannabelle
susano
14:34

"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".

Ryszard Kapuściński

susano
14:33

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
susano
14:32
Gdy wybucha namiętność, człowiek jest zdolny zniszczyć swój świat dla jednego mebla - łóżka. Uczucie potrafi przerobić nas na szaleńca. To bardzo ciekawe literacko, ale naprawdę miłość jest wtedy, sądzę, kiedy człowiek czuje się dobrze i rozwija, a nie wtedy, gdy jak chomik biega w kółko, a tak naprawdę stoi w miejscu.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
susano
14:31
susano
14:30
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
susano
14:28
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
susano
14:28
susano
14:28

May 12 2019

susano
20:34
Czasem ludzie błądzą, a wtedy ranią nawet wtedy, kiedy nie chcą.
— Graceland
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened
20:32
1624 29bd 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapengin pengin
susano
20:30
1112 86ae
susano
20:30
susano
20:29
3204 e88d
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
susano
20:26
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
susano
20:25

Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to także zrobić.

— Walt Disney
Reposted fromresort resort viajedriq jedriq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl