Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

susano
22:25
Reposted frombluuu bluuu viacoolstorybro23 coolstorybro23
susano
22:23
susano
22:23
5867 a558
Reposted fromimyours imyours viainsanedreamer insanedreamer
susano
22:23
0258 b7e3
Reposted fromursa-major ursa-major viainsanedreamer insanedreamer
susano
22:22
6597 7d45 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer

February 12 2019

susano
18:21
1167 92ce 500
Reposted fromPoranny Poranny viacarmenluna carmenluna
susano
18:20
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
susano
17:32
susano
17:32

February 11 2019

susano
21:03
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viakatalama katalama
susano
21:02
Znacie takich ludzi, z którymi nie widzieliście się całe wieki, a kiedy znowu się spotykacie, czujecie, jakbyście się w ogóle nie rozstawali? Trzymajcie się ich.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakatalama katalama
susano
21:01
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viakatalama katalama
susano
21:00
2548 95b9
Reposted fromnexxt nexxt viakatalama katalama
susano
20:50
Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 
— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje
Reposted fromlovvie lovvie
susano
20:50
W przyjaźni przyciąga nas podobne. W seksie podnieca obcość. Miłość jest jednym i drugim. Pragnieniem podobieństwa i różnicy.  
— Manuela Gretkowska
Reposted fromlovvie lovvie
susano
16:16
0857 e169
Reposted fromkarahippie karahippie viajunior13 junior13
susano
16:16
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"
Reposted fromJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja viaPicki91 Picki91
susano
16:16
0625 ea82
Reposted fromsavatage savatage viajunior13 junior13

February 09 2019

susano
13:31
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
susano
13:30
7294 99de
Uwielbiam robić z Tobą wszystko, cokolwiek by to nie było.
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viaftmo ftmo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl