Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

23:53
susano
23:52
susano
23:51

July 01 2015

susano
21:20
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
susano
21:10
Jedno słowo, może zniszczyć wszystko...
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viakatalama katalama
susano
21:10
Jedno słowo, może zniszczyć wszystko...
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viakatalama katalama
susano
21:09
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee viakatalama katalama
susano
21:06
dawno nie było mi tak cholernie przykro.
— najgorzej, jak za bardzo zależy.
Reposted fromkatalama katalama viamisieq misieq
susano
21:05
21:05
21:05
susano
21:05

Nie ma porażki, z wyjątkiem zaprzestania prób

— Elbert (Green) Hubbard
Reposted frominpassing inpassing viajedriq jedriq
susano
21:04
2775 1645 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viabadpotato badpotato
susano
21:03
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
susano
21:03
1197 d043
Reposted fromposzum poszum viainsanedreamer insanedreamer

June 29 2015

susano
20:58
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
— tumblr
susano
20:58
Nie wymażę niczego z mojego życia. Każda rzecz, nawet najmniejsza rzecz doprowadziła mnie do tego, kim jestem teraz. Rzeczy piękne nauczyły mnie kochać życie. Rzeczy złe nauczyły mnie jak żyć.
— anonim
Reposted frombanita banita viaruinyourday ruinyourday
susano
20:57
Czasami upadek Cię zabija.  A czasami, gdy  spadasz, zaczynasz lecieć.
— Neil Gaiman- Sandman
Reposted fromolass olass viaruinyourday ruinyourday

June 27 2015

susano
22:52
2298 0be6 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viahomefromhome homefromhome
susano
22:52
2315 387e 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viahomefromhome homefromhome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl