Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

susano
20:27
5744 18f5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaagp agp
susano
20:25
"(...) gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało"
— Lew Tołstoj "Anna Karenina"
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viacarmenluna carmenluna
susano
20:22
Podstawowy problem to to, że samotność mylimy z uczuciem. To nie jest żadne uczucie. To jest choroba i jak każda choroba, powinna być prawidłowo leczona. Ponieważ bliskości drugiej osoby nie da się zmieścić do żadnych zastrzyków czy ampułek, nie można jej zsyntetyzować nawet w szwajcarskim laboratorium, leczenie może przebiegać tylko i wyłącznie w ramach stosowania środków faktycznych. Innymi słowy - żeby wyleczyć samotność, potrzeba rozmów, bliskości, uścisków, pocałunków, szeptów, wzajemnego zrozumienia i wysłuchania. Tylko w taki sposób można się z tym demonem skutecznie rozprawić.
— Michał Bąk
susano
20:21
2064 bd9e
Reposted frompulperybka pulperybka viainsanedreamer insanedreamer
susano
20:21
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viainsanedreamer insanedreamer
susano
20:20
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viainsanedreamer insanedreamer
susano
20:19
1228 e757
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
susano
20:18
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viacarmenluna carmenluna
susano
20:18
3774 84c0
Reposted fromcarmenluna carmenluna vialetshavesex letshavesex
susano
20:18
3785 3cc5
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacarmenluna carmenluna
susano
20:17
6006 675f
Reposted fromdoedeer doedeer viacarmenluna carmenluna
susano
20:17
5643 608a
Reposted fromkarahippie karahippie viacarmenluna carmenluna
susano
20:16
8559 4357 500
susano
20:15
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak viacarmenluna carmenluna

August 15 2019

06:30
9582 a0b7
Reposted fromwestwood westwood viascorpix scorpix
susano
06:30
4487 3fa8
Reposted fromsaku saku viascorpix scorpix
susano
06:28
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaagp agp
susano
06:27
7065 3269 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaagp agp
susano
06:27
Reposted fromrooo rooo viaagp agp
susano
06:27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl