Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2019

susano
17:40
0216 f4b6
Reposted fromursa-major ursa-major viacarmenluna carmenluna

October 17 2019

susano
14:20
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna
susano
14:18
I trzymaj mnie za rękę gdy śpię. Spać po prawej lubię mniej. A gdy będzie źle - nie puść mnie.
— "Karmelove" Marcelina & Piotr Rogucki
susano
14:16
6297 d90a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacarmenluna carmenluna
susano
14:15
Reposted fromshakeme shakeme viacarmenluna carmenluna
susano
14:13
6694 176c
Reposted fromkarahippie karahippie viacarmenluna carmenluna
susano
14:12
A jeśli świat miałby się dzisiaj skończyć, przyszedłbyś?
— ja. dzisiaj. chyba trochę jednak żałując.
Reposted fromhesiamela hesiamela viaawakened awakened
susano
14:12
8002 f409 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawakened awakened
susano
14:11
3416 2cd7
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaawakened awakened
susano
14:11
Wrażliwość wymaga więcej niż cokolwiek innego w życiu. Trzeba być gotowym na absolutnie każde uczucie, a wrażliwość to najostrzejszy nóż, najdłuższy maraton, najwyższa góra.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened
susano
14:11
W miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
Reposted fromaleander aleander viaawakened awakened
susano
14:11
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaawakened awakened
susano
14:10
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy, kiedy wiedzą, co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viaawakened awakened
susano
14:07
4060 22a8
Reposted fromambermoon ambermoon viacarmenluna carmenluna

October 03 2019

susano
19:22
4666 aa34 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
susano
19:22
susano
19:21
Ludzie milczą. Uważają, że to najlepsze wyjście. Że kiedy zamkną usta za murem, to serce przestanie czuć. 

Ludzie się mylą. Milczenie potrafi okaleczyć najbardziej. Potrafi wypalić ranę. Potrafi zabić obłok. 
— Kaja Kowalewska / Melanżcholie
Reposted fromimpulsivee impulsivee viacarmenluna carmenluna
susano
19:21
6344 2ab9 500
Reposted fromprzegrany przegrany viacarmenluna carmenluna
susano
19:20
8267 e253 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
susano
19:20
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl