Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2019

susano
02:43
Sam już nie wiem co mi nie daje spać, tęsknota, niewiedza czy niepewność?
— Przemyślenia po 4 nad ranem
Reposted fromsoftboi softboi viaagp agp

March 08 2019

susano
18:03
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viainsanedreamer insanedreamer
susano
18:02
Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo duszę. 
— zurnalistapl
Reposted frompureevil pureevil viaawakened awakened
susano
18:02
8093 dd06 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viaawakened awakened
susano
18:02
4053 4ac5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaawakened awakened
susano
18:01
Miłość nie jest naiwnością. To, że kogoś kochasz nie daje mu prawa, aby cię krzywdził.
— ks. Grzegorz
Reposted frommartrol martrol viaawakened awakened
susano
18:01
9719 99d1 500
Reposted frommoai moai viaawakened awakened
susano
18:00
9290 e9d7 500
Reposted fromfoods foods viaawakened awakened
susano
18:00
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viainsanedreamer insanedreamer
susano
17:58
 A Ty? O kim będziesz myśleć jak będziesz umierać? 
— Lisie obawy
Reposted fromlovvie lovvie viainsanedreamer insanedreamer
susano
17:57
Lęk pojawił się kilka lat później
— Pezet-Byłem
Reposted frompastelowe pastelowe viasmutnazupa smutnazupa
17:55
7793 232f
Reposted fromamatore amatore viainsanedreamer insanedreamer

February 14 2019

susano
22:25
Reposted frombluuu bluuu viacoolstorybro23 coolstorybro23
susano
22:23
susano
22:23
5867 a558
Reposted fromimyours imyours viainsanedreamer insanedreamer
susano
22:23
0258 b7e3
Reposted fromursa-major ursa-major viainsanedreamer insanedreamer
susano
22:22
6597 7d45 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer

February 12 2019

susano
18:21
1167 92ce 500
Reposted fromPoranny Poranny viacarmenluna carmenluna
susano
18:20
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
susano
17:32
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl