Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

susano
05:46
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaawakened awakened
susano
05:46
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viaawakened awakened
susano
05:45
Mogłeś mieć to szczęście, mógłbyś mnie dla siebie mieć. Tak bardzo chciałam Ciebie więcej.
— Tak bardzo chciałam żebyś kochał.
Reposted fromorchis orchis viaawakened awakened
susano
05:45

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaawakened awakened

October 31 2017

22:08
0429 1d55 500
Reposted fromstrzepy strzepy viakotzmarsa kotzmarsa
susano
22:07
4053 4ac5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakotzmarsa kotzmarsa
susano
22:07
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialajla lajla
susano
22:04
Chciałem jej powiedzieć, żeby się nie martwiła. Tylko nie zawsze, jak coś czułem, to umiałem o tym powiedzieć.
— Robert Rient "Duchy Jeremiego"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabanshe banshe
22:04
9349 a8f0 500
Reposted fromamatore amatore viakmj kmj
22:03
8336 af4f 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaprengelbitte prengelbitte
susano
22:01
Może każdy powinien czasem rozejrzeć się, sprawdzić, czy jest szczęśliwy, czy jego życie zmierza we właściwym kierunku. Zastanowić się nad tym, co jest dla niego ważne i co sprawia mu przyjemność. Bo życie to coś więcej niż praca, nauka czy obowiązki. To wszystkie te momenty, kiedy godziny lecą za szybko i wszystkie złe myśli znikają z głowy. To chwile, kiedy robi się to, co się kocha.
Cztery Wieki Później
susano
21:53
1734 bb1c 500
21:50
3162 391e 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaagp agp
susano
21:49
Jesteś uwięziony między tym co czujesz, a tym co wypada zrobić i co pomyślą inni. Zawsze wybieraj to co sprawia,że możesz być szczęśliwy. Chyba,że chcesz by szczęśliwi byli wszyscy oprócz Ciebie.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viaagp agp
21:49
7239 244c
Reposted frommaking-love making-love viaagp agp
susano
21:48
Reposted frombluuu bluuu viaagp agp
susano
21:47
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaagp agp
susano
21:47
8060 7d84 500
susano
21:47
Kochałem ją, nie za to jak tańczyła z moimi aniołami, lecz za to w jaki sposób dźwięk jej imienia potrafił uciszyć moje demony.
— Christopher Poindexter
susano
21:46
 Zawsze chciałam, aby ktoś się przejął. Aby ktoś zapytał, ale nie po to, by pytanie zadać, ale by znać odpowiedź. Aby się przejął ciszą, nieobecnością, drżeniem rąk. Żeby nie dawał spokoju, drążył, przenikał, zbierał informacje z całego świata, aby mnie zrozumieć i się przejąć. Każdym ktoś powinien się przejmować. 
— ... ojjj tak...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl