Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

19:51
9409 e8a6
Reposted fromamatore amatore viahumane humane
susano
19:49
6672 2b13 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahelenburns helenburns
susano
19:49
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialeniwieec leniwieec
19:48
19:47
19:45
9389 adb9 500
19:42
susano
19:38

Ocknij się! Zacznij żyć dławiąc się szczęściem. Bądź niepokorny, przemądrzały, uparty czy niekonsekwentny, ale zawsze autentyczny. Naucz się krzyczeć, walczyć i być na przekór wszystkiemu. Nie licz na przypadkowe szczęście, nie odkładaj uśmiechu na później. Wstawaj po każdej porażce i zaczynaj na nowo. Nie odpuszczaj, bądź asertywny. Idź własną ścieżką, kolekcjonuj osobiste marzenia. Ryzykuj. Napisz bestseller, puszczaj papierkowe łódki albo zdobądź Mont Everest pod warunkiem, że zrobisz to z miłości. Nie powstrzymuj emocji, tylko się nimi delektuj. Tocz boje. To najlepszy czas, bo skąd pewność, że jutro nadejdzie?

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viasgrialux3 sgrialux3
susano
19:37
3754 94c5
Reposted fromfelicka felicka viacynamon cynamon
susano
19:37
3838 ac82
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacynamon cynamon
susano
19:36
2214 d5e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
susano
19:36
gdy kobieta okazuje niezdecydowanie, natychmiast podejmij za nią decyzję
19:36
4880 c3e9 500
Reposted fromamatore amatore viacynamon cynamon
susano
19:36
susano
19:35
7665 32f6
Reposted fromxalchemic xalchemic viacynamon cynamon
susano
19:34
8175 3c35 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viaaudacityofhuge audacityofhuge
susano
19:33
susano
19:33
6018 21ae
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viacynamon cynamon
susano
19:33
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viawinterswallow winterswallow
susano
19:31
9342 20cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahope24 hope24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl