Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2020

susano
19:13
Reposted fromshakeme shakeme viacarmenluna carmenluna
susano
19:12
Reposted fromshakeme shakeme viacarmenluna carmenluna
susano
19:11
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
susano
19:10
5564 2d0d 500

Serotonina - Michel Houellebecq
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viacarmenluna carmenluna
susano
19:10
Reposted fromshakeme shakeme viacarmenluna carmenluna
susano
19:09
Obojętność nie oznacza ani spokoju, ani poczucia bezpieczeństwa.
— Amir Levine, Rachel Heller - "Partnerstwo bliskości"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna
susano
19:09
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viacarmenluna carmenluna
susano
19:09
0796 141c 500
9gag
Australi again
susano
19:08

Nie odkładajmy ludzi na później. Życia też  nie odkładajmy. Trzeba kochać teraz, teraz żyć. Trzeba mówić o uczuciach. Być blisko. Śmiać się, tulić, wzruszać, iść za rękę. Patrzeć w gwiazdy i podziwiać tęczę. Nie jutro. Nie kiedyś. Nie później. Dziś. Bo jutro słońce może zgasnąć. Jutra dla nas może nie być...
— ~ Elżbieta Bancerz, Dusza zaklęta w słowa
Reposted fromviolethill violethill viacarmenluna carmenluna
susano
19:08
Reposted fromshakeme shakeme viaagp agp

February 11 2020

susano
07:47
Nie urodziłeś się tylko po to, aby całe życie płacić rachunki i umrzeć. Pytanie, czy wiesz po co? Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.” I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Piotr C.
susano
07:46
Pamiętaj, że dawanie całej siebie, nie uczyni Cię istotniejszą.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaToshi Toshi

February 10 2020

susano
23:02
susano
22:59
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapchamtensyf pchamtensyf
susano
22:56
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator
susano
22:55
Wytrzymałam bez Ciebie tydzień, więc wytrzymam też kolejny. I kolejny. I każdy następny też, aż w końcu przestanę je liczyć.
Reposted fromkarosia karosia viacarmenluna carmenluna
susano
22:55
Nie mam żadnych wybitnych zdolności, ale wybitnie sobie z tym radzę. A w życiu? Sama nie wiem czy jestem bardziej naiwnie uparta czy wciąż uparcie naiwna.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna
susano
22:50
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
susano
22:47
0438 9bc4 500
Reposted fromhrafn hrafn viacarmenluna carmenluna

February 07 2020

susano
15:34
8065 882e 500
Reposted fromhrafn hrafn viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl